ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SOCIAL MEDIA

Είναι σημαντικό αν το αποφασίσετε να προβάλετε και την δική σας επιχείρηση στα social media να έχετε σταθερή παρουσίαση και εικόνα, γιατί το μυστικό για την επιτυχία είναι να υπάρχει Σταθερή εικόνα = Σταθερή Επιχείρηση = Εμπιστοσύνη = Πελάτες

Αυτή την στιγμή στο facebook υπάρχουν 2.13 δισεκατομμύρια ενεργοί χρηστές παγκοσμίως.

 

  • 80% των πελατών σας είναι στο Facebook.
  • 80% των ανταγωνιστών σας είναι στο Facebook.
  • Μόνο ένα 20% έχει σωστή εικόνα στο Facebook.

 

Αυτό και μόνο αρκεί για να ασχοληθείτε σοβαρά με τα social media.

Οι social σελίδες είναι και αυτές σαν «φυσικά μαγαζιά» και όπως συμπεριφέρεστε στην επιχείρηση σας έτσι θα πρέπει να συμπεριφέρεστε και εδώ. Και για αυτό τον λόγο αν δεν μπορείτε να αφιερώσετε τον ανάλογο χρόνο κάλο είναι να το αναθέσετε σε κάποιον επαγγελματία.

Εμείς ξέρουμε όλα τα μυστικά της σωστής παρουσίας τη σωστή ώρα -  με το σωστό υλικό - στο σωστό κοινό.